Läheisriippuvuus

Läheisriippuvuus on terminä hankala ja usein väärin ymmärretty. Olemme kaikki riippuvaisia toisistamme tavalla tai toisella, eikä se ole läheisriippuvuutta. Läheisriippuvuus on tunne-elämää, psyykeä ja toimintaa koskeva tila, joka kehittyy yksilölle tämän joutuessa pitkään olemaan alttiina ahdistaville säännöille tai noudattamaan niitä – säännöille, jotka estävät tunteiden avoimen ilmaisun sekä suoran keskustelun. Tämä tila estää terveen ihmisten välisen kiintymyssuhteen kehittymistä ja kasvattaa vääränlaista omavoimaisuutta ja erillisyyttä tai takertumista ihmisten välillä. Säännöt eivät aina ole ääneen lausuttuja, mutta olemassa olevia ja ikään kuin osapuolten tiedossa.

Läheisriippuvuuden oireet ovat siis fyysisiä, psyykkisiä ja ulottuvat tunne-elämään ja käyttäytymiseen. Alun perin tämä tila on kehittynyt reaktiona epäterveeseen käyttäytymiseen ihmissuhteissa. Reaktiot ilmenevät nyt vakiintuneina malleina, aiheuttaen ongelmia sekä yksilölle itselleen, että ympäristölle.

Usein läheisriippuvuuden juuret ovat lapsuuden ihmissuhteissa, mutta kuka tahansa voi sairastua läheisriippuvuuteen epäsuotuisassa ympäristössä (esimerkiksi alkoholistin kanssa eläminen). Vaikea ihmissuhde voi yhtä hyvin olla kotona, töissä tai muussa yhteisössä. Yhteistä kuitenkin on, että tasavertaiseen ja vastavuoroiseen vuorovaikutukseen ei ole mahdollisuuksia ja päätökset syntyvät vallankäytön seurauksina.

 

Läheisriippuvuuden oireita ovat esimerkiksi:

  • Kontrollointi

  • Rajattomuus

  • Ylivastuullisuus/vastuuttomuus

  • Pelkotilat

  • Syömishäiriöt

  • Viha                                                                                                                                                     -

  • Kehon kiputilat

  • Uupumus

  • Ahdistus

  • Masennus

_DSC5818.jpg