top of page

Läheisriippuvuus

Mitä on läheisriippuvuus?

Läheisriippuvuus on terminä hankala ja usein väärin ymmärretty. Olemme kaikki riippuvaisia toisistamme tavalla tai toisella, eikä se ole läheisriippuvuutta. Läheisriippuvuus on tunne-elämää, psyykeä ja toimintaa koskeva tila, joka kehittyy yksilölle tämän joutuessa pitkään olemaan alttiina ahdistaville säännöille tai noudattamaan niitä – säännöille, jotka estävät tunteiden avoimen ilmaisun sekä suoran keskustelun. Tämä tila estää terveen ihmisten välisen kiintymyssuhteen kehittymistä ja kasvattaa vääränlaista omavoimaisuutta ja erillisyyttä ihmisten välillä (takertuva kiintymyssuhde).  Säännöt eivät aina ole ääneen lausuttuja, mutta olemassa olevia ja ikään kuin osapuolten tiedossa.

Läheisriippuvuuden oireet ovat siis fyysisiä, psyykkisiä ja ulottuvat tunne-elämään ja käyttäytymiseen. Alun perin tämä tila on kehittynyt reaktiona epäterveeseen käyttäytymiseen ihmissuhteissa. Reaktiot ilmenevät nyt vakiintuneina malleina, aiheuttaen ongelmia sekä yksilölle itselleen, että ympäristölle.

Usein läheisriippuvuuden juuret ovat lapsuuden ihmissuhteissa, mutta kuka tahansa voi sairastua läheisriippuvuuteen epäsuotuisassa ympäristössä (esimerkiksi alkoholistin kanssa eläminen). Vaikea ihmissuhde voi yhtä hyvin olla kotona, töissä tai muussa yhteisössä. Yhteistä kuitenkin on, että tasavertaiseen ja vastavuoroiseen vuorovaikutukseen ei ole mahdollisuuksia ja päätökset syntyvät vallankäytön seurauksina. Läheisriippuvuus oireet voidaan tunnistaa esimerkiksi seuraavien toimintaa tai tunnetta kuvaavien tilojen kautta. 

 

Läheisriippuvuuden oireita ovat esimerkiksi:

  • Kontrollointi

  • Rajattomuus

  • Ylivastuullisuus/vastuuttomuus

  • Pelkotilat

  • Syömishäiriöt

  • Viha                                                                                                                                                     -

  • Kehon kiputilat

  • Uupumus

  • Ahdistus

  • Masennus

Irti läheisriippuvuudesta Riippumatta hoito-ohjelman avulla 

 
 
 
 
_DSC5818.jpg
bottom of page