top of page

Someriippuvuus eli riippuvuus sosiaaliseen mediaan

 

Mitä on someriippuvuus?


Someriippuvuudella tarkoitetaan ongelmallista käyttäytymistä liittyen sosiaalisen median yhteisöpalveluihin tai muuhun henkilöä voimakkaasti kiinnostavaan tietoon tai sivustoon internetissä. Riippuvuudesta voidaan puhua, kun somessa vietetty aika vaikuttaa henkilön nukkumiseen, työskentelyyn tai opiskeluun ja käyttäytyminen jatkuu, vaikka haitat ovat jo näkyvissä. Someriippuvuus ei ole terminä täysin ongelmaton, mutta sitä voidaan tarkastella ja hoitaa toiminnallisena riippuvuutena. 

Someriippuvuus / sosiaaliseen mediaan kohdistuva riippuvuus on toiminnallisista riippuvuuksista varsin uusi ilmiö, mutta sitä on tutkittu jo maailmalla. Esimerkiksi Facebookin käytöllä on löydetty yhteyksiä masennukseen, jota aiheutuu, kun omaa elämää verrataan jatkuvasti kavereiden elämään. Instagram tekee mahdollisesta someriippuvuudesta vieläkin hankalamman, koska se perustuu henkilön sinne lataamiin kuviin, jonka tarkoituksena on antaa mielikuvaa omasta elämästä. Some on keskeisessä osassa nuorisokultturissa ja on syytä muistaa, että se on tarkoitettu alun perin viestintävälineeksi ja oikein käytettynä se myös tuottaa hyvinvointia ja mahdollistaa yhteydenpidon reaaliaikaisesti yhteisöön ja ystäviin.

 

Someriippuvuuden hoidossa tulisi aina kiinnittää huomio henkilön elämään kokonaisvaltaisesti ja tarkastella sekä hoitaa niitä osa-alueita elämässä, jotka tulevat esiin jos somessa oloa vähennetään. Taustalla voi olla mielialaan liittyviä häiriöitä, sosiaalisia tai muita pelkoja ja kasa inhimillisiä identiteettiin liittyviä kysymyksiä, joita voidaan Riippumatta terapian avulla yhdessä eheyttää.

Nettiriippuvuus hoito on myös toiminnallisen riippuvuuden hoitamista, johon Riippumatta hoito-ohjelma soveltuu hyvin.

 

Riippumatta hoito-ohjelma soveltuu sosiaalisen median  aiheuttaman someriippuvuuden hoitoon sekä nettiriippuvuuden hoitoon

_DSC5818.jpg
bottom of page