Päihderiippuvuus

​Mikä on kohtuullista alkoholinkäyttöä ja milloin juominen on jo itsessään ongelma? Tätä kysymystä on jokaisen alkoholin käyttäjän hyvä pohtia ja uskaltaa rohkeasti myös myöntää se, jos omassa alkoholin käytössä on kontrollin menetyksiä tai alkoholin käyttö tuo haittoja itselle ja/tai läheisille. Valitettavasti päihderiippuvuuden luonteeseen kuuluu haitallisia uskomuksia, kuten se että, yksin pitäisi osata lopettaa, koska itsehän pulloon tarttuu. Usea päihderiippuvainen on räpiköinyt kuitenkin liian pitkään ja häpeän varjostamana alkanut kieltämään omaa tilaansa. Päihderiippuvuuden edetessä voi olla vaikeaa enää tiedostaa, mikä on syy ja mikä seuraus. Ellei päihteen käytön aloittamista ja lopettamista kykene itse hallitsemaan, on vaikea ratkaista muitakaan elämän ongelmia. Tämä kuuluu sairauden luonteeseen.

 

Alkoholismi, narkomania, sekakäyttö yms. kemiallisiin aineisiin liittyvät riippuvuudet luokitellaan nykytietämyksen mukaan kroonisiksi aivosairauksiksi. Riippuvuuden määrittelyyn on olemassa esim. WHO:n julkaisema ICD-10 järjestelmän riippuvuusoireyhtymän kriteeristö, joka määritellään seuraavasti:

 

Kolmen tai useamman seuraavista kriteereistä on esiinnyttävä yhtäaikaisesti kuukauden ajan viimeisimpien 12 kuukauden aikana tai toistuvasti, mikäli jaksot ovat kuukautta lyhyempiä.

 1. Esiintyy voimakas himo tai pakonomainen halu ottaa päihdettä

 2. Kyky hallita päihteen käytön aloittamista, määrää tai lopettamista on heikentynyt

 3. Esiintyy vieroitusoireita päihteen käytön päättyessä tai vähentyessä. Ne voivat ilmetä:

  1. käytetylle päihteelle tyypillisenä vieroitusoireyhtymänä tai

  2. alkuperäisen tai muun samankaltaisesti vaikuttavan päihteen käyttönä vieroitusoireiden lievittämiseksi

 4. Sietokyky kasvaa. Tämä voi ilmetä siten, että:

  1. käytettyä annosta suurennetaan päihtymyksen tai entisen vaikutuksen saavuttamiseksi tai

  2. entinen annos tuottaa selvästi heikomman vaikutuksen käytön jatkuessa.

 5. Käyttö muodostuu elämän keskeiseksi asiaksi. Tämä voi ilmetä:

  1. muista merkittävistä kiinnostuksen kohteista tai tyydytyksen lähteistä luopumisena joko osittain

  2. tai kokonaan siten, että tuntuva osa ajasta kuluu päihteen hankkimiseen, käyttöön ja sen vaikutuksista toipumiseen

 6. Käyttö jatkuu huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista haitoista, joista

  1. käyttäjä on tietoinen

  2. tai joista hänen voidaan olettaa olevan tietoinen.

_DSC5818.jpg