top of page

Mitä on riippuvuus ja miten riippuvuus syntyy?

Riippuvuus on sekä syy että seuraus ja lähes kuka tahansa voi tulla riippuvaiseksi jostain, joka aiheuttaa haittaa itselle ja/tai läheisille

 

Syyt voivat olla osittain geneettisiä, mutta myös elämän aikana kehittyneitä toimintatapoja. Ne ovat alun perin tuottaneet mielihyvää ja lievittäneet henkistä tai fyysistä kipua, mutta myöhemmin aiheuttavat vahinkoa. Kun käyttäytymisestä huomauttaa henkilölle itselleen, hän tavallisesti selittää tai torjuu sen jollain tapaa. Jos käyttäytyminen kuitenkin täyttää liikaa elämää ja haittaa henkilöä ja/tai läheisiä, voi kyse olla riippuvuudesta. 

Ympäröivä maailmamme osittain tukee haitallisten riippuvuuksien syntymistä. Nopean mielihyvän tavoittelu ja tavoittaminen on meille mahdollista. Ihminen suuntautuu myös luontaisesti sitä kohti, mistä on tuntenut mielihyvää. Kun mielihyvää tuottavattoiminnot viedään pois alkuperäisestä tarkoituksestaan, riski riippuvuuskäyttäytymiseen kuitenkin nousee.

 

Haitallinen riippuvuus on aina tavalla tai toisella tunne-elämään liittyvä ongelma. Syöminen, juominen, työskentely, urheilu, seksi ym. mielihyvää tuottavat asiat kuuluvat elämään ja voivat hetkellisesti siirtää ja hiljentää kokemiamme vaikeita tunteita.

Jos nämä tai muut riippuvuudeksi muodostuneet toiminnot jatkuvat ja todellista hyvinvointia palvelevat taidot ovat puutteelliset, riski riippuvuuden kaavan toistumiseen elämässä on todellinen. Päihderiippuvuus on tunnistettu sairaudeksi, mutta useat muut riippuvuudet ovat hankalampia tunnistaa, osittain niiden tavanomaisuuden vuoksi. Riippuvuus-käyttäytymiseen latautuu kuitenkin aina enemmän, kuin alun perin kyseiseen toimintaan olisi tarkoitus. Kun käyttäytymisestä huomauttaa henkilölle itselleen, hän tavallisesti selittää tai torjuu sen jollain tapaa. Jos käyttäytyminen kuitenkin täyttää liikaa elämää jahaittaa henkilöä ja/tai läheisiä, voi kyse olla riippuvuudesta. Esimerkiksi työnarkomania ja työnarkomanian syyt on erittäin vaikea tunnistaa, koska työn tekemistä on helppo puolustella ja on sosiaalisesti hyväksyttävää täyttää elämä työnteolla. Shoppailua pidetään nykyään jopa harrastuksena, eikä ostosriippuvaisesta välttämättä näy ulospäin hänen intensiivisyyttään liittyen ostamiseen.

Lähes kuka tahansa voi tulla riippuvaiseksi jostain, joka aiheuttaa haittaa itselle ja/tai läheisille.

 

Jos nämä tai muut riippuvuudeksi muodostuneet toiminnot jatkuvat ja todellista hyvinvointia palvelevat taidot ovat puutteelliset, riski riippuvuuden kaavan toistumiseen elämässä on todellinen.

 

Päihderiippuvuus on tunnistettu sairaudeksi, mutta useat muut riippuvuudet ovat hankalampia tunnistaa, osittain niiden tavanomaisuuden vuoksi. Riippuvuus-käyttäytymiseen latautuu kuitenkin aina enemmän, kuin alun perin kyseiseen toimintaan olisi tarkoitus. 


Riippuvuuden alkuperä voi olla sosiaalinen, psyykkinen tai fyysinen. Sosiaalinen riippuvuus on ryhmän luoman paineen alla muodostunut riippuvuus, esimerkiksi tupakanpolton aloittaminen kaveriporukan mukana. Aluksi ollaan siis sosiaalisesti riippuvaisia ryhmästä. Myöhemmin sosiaalinen riippuvuus voi johtaa psyykkiseen ja fyysiseen riippuvuuteen.

 

Sosiaaliseen riippuvuuteen voidaan myös rinnastaa tiukan uskonnollisen tai muun ryhmän sisäisen kurin ylläpitämää sosiaalista riippuvuutta, josta on vaikea irrottautua. Psyykkinen riippuvuus tarkoittaa riippuvuuskäyttäytymiselle ja/tai aineelle kehittynyttä ehdollistunutta toimintaa, joka aiheuttaa henkilölle itselleen ja lähipiirille ongelmia. Psyykeen suojamekanismit suojaavat addiktiosta kärsivän henkilön psyykettä ”väärällä tavalla”, joka näkyy kieltämisenä, vähättelynä, valehteluna ja muina alkeellisina puolustuskeinoina.

 

Fyysinen riippuvuus on aivojen välittäjäaineiden ehdollistumista riippuvuuskäyttäytymiselle ja/tai aineelle. Kun aivot eivät saa toimintaa/ainetta, henkilö kärsii vieroitusoireita, jotka ovat luonteeltaan sekä fyysisiä että psyykkisiä. Tieto siitä, että kohdetta on pian tarjolla, aiheuttaa hilpeää, levotonta tai muuten ylivireää tunnetta ja käytön jälkeen henkilö kokee vierotusoireita.
 
Kontrollikyky riippuvuuden kohteeseen katoaa ja haitat lisääntyvät. Läheisriippuvuus-ilmiössä oireet ovat alun perin vastakkaiset verrattuna muuhun pakonomaiseen käyttäytymiseen. Edetessään läheisriippuvuus kuitenkin muistuttaa mitä tahansa riippuvuutta pakonomaisuudessaan. Toisten ihmisten huolehtimisesta tulee pakkomielle. Vaikka haitallisten riippuvuuksien kaavat ja synnyttämä käyttäytyminen ovat samankaltaisia, on hyvä ymmärtää eri riippuvuuksien erityispiirteet.

Riippumatta hoitomuoto kohtaa riippuvuuden yksilökohtaisesti ja auttaa vapautumaan riippuvuuksista

Hoito voi olla ennaltaehkäisevää mutta sopii myös pitkälle edenneisiin riippuvuusongelmiin.

 

Riipuvuudesta on mahdollista päästä eroon riippuvuuden hoito-ohjelman avulla

_DSC5818.jpg
bottom of page